Informatie over gegevensbescherming
Inhoudsopgave
I.    Verantwoordelijke                                                                                                               
II.   Functionaris voor de gegevensbescherming                                                               
III.  Verwerking van uw persoonsgegevens tijdens het bezoeken van onze websites
1.    Informatief bezoek aan onze websites                                                                       
2.    Gebruik van onze onlineshop?                                                                                   
3.    Gebruik van ons contractplatform                                                                              
4.    Gebruik van ons ordergeschiedenisplatform                                                           
5.    Gebruik van het contactformulier                                                                               
IV.   Gebruik van cookies                                                                                                       
V.    Ontvangers                                                                                                                        
VI.   Delen met landen buiten de EU                                                                                    
VII.  Uw rechten                                                                                                                      
VIII. Geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering
Hartelijk dank voor het bezoeken van onze websites en voor uw belangstelling voor onze  bedrijven en producten.
Kloeckner Metals ODS Nederland (hierna "Kloeckner", "wij" of "ons") geeft u graag meer  informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze websites  onder www.kloeckner.de (hierna "websites"). Met persoonsgegevens bedoelen we alle  informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon (zoals  uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres).
In dit document willen we u met name informeren over de persoonsgegevens die we verzamelen  tijdens uw bezoek aan de websites en het gebruik van de daarin opgenomen diensten en  functies, voor welk doel dit gebeurt en welke rechten u in dit verband heeft.
I. Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor uw gegevensbescherming is
Kloeckner Metals Belgium, Harelbeke

ODS NV, Antwerpen
II. Functionaris voor de gegevensbescherming
U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken via de volgende  contactgegevens:
Kloeckner Metals Belgium, Harelbeke

ODS NV, Antwerpen
III. Verwerking van uw persoonsgegevens tijdens het bezoeken  van onze websites
1. Informatief bezoek aan onze websites
a) Betreffende gegevenscategorieën:
Elke keer dat u onze websites bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:
  • de verbindingsgegevens van uw computer, zoals het IP-adres,
  • de websites die u bezoekt, inclusief de site van waaruit u onze website heeft bezocht,
  • de datum en het tijdstip van uw bezoek,
  • de naam en de versie van uw browser en besturingssysteem,
  • de hoeveelheid gegevens die tijdens de verbinding zijn overgedragen.
b) Verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen en eventuele rechtmatige belangen:
We verzamelen deze gegevens voor het beschikbaar stellen van onze websites en om de  technische werking te garanderen volgens artikel 6 (1) b) van de Algemene verordening  gegevensbescherming (AVG), en voor het vaststellen en verhelpen van storingen volgens  artikel 6 (1) f) van de AVG. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat onze websites  foutloos functioneren.
c) Bewaartermijn:
We verwijderen uw gegevens na 30 dagen, tenzij we deze in een uitzonderlijk geval langer  nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden. In dat geval verwijderen we de gegevens  zodra ze hiervoor niet meer nodig zijn.
        
d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van  weigering:
Als u onze website bezoekt, worden deze gegevens automatisch verzameld. Zonder deze  beschikbaarstelling kunt u onze websites niet gebruiken.
2. Gebruik van onze onlineshop?
a) Betreffende gegevenscategorieën:
In het kader van het gebruik van onze onlineshop verwerken wij de volgende gegevens:  Aanhef, voornaam, achternaam, account-ID, zakelijk e-mailadres, wachtwoord,  geboortedatum, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, rechtsvorm, factuuradres, verzendadres en -informatie, betalingsmethode, creditcardgegevens, zakelijk telefoonnummer, btw-nummer,  klantnummer bij Kloeckner, informatie over klantspecifieke prijzen, contracten en geplaatste  orders (zoals ordernummer, opgevraagde volume-eenheden, artikelnummer, gewenste  volume-eenheid en tijdstip), gegevens over de aan uw account gekoppelde gebruikers met  naam en e-mailadres, gebruiksgegevens in het kader van het gebruik van de onlineshop.
b)Verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen en eventuele rechtmatige belangen  en bronnen:
Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor het afhandelen van uw bestelling en het ter beschikking stellen van de onlineshop, op basis van artikel 6 (1) b) van de AVG. De persoonsgegevens worden verder, op basis van artikel 6 (1) f) van de AVG, in gepseudonimiseerde vorm gebruikt voor een statistische analyse van het algemene klantgedrag, om onze bedrijfsstrategie te bepalen en ten behoeve van onze online marketing.

Als u een order heeft geplaatst in de onlineshop, zijn we volgens artikel 6 (1) c) van de AVG wettelijk verplicht om uw bedrijfsnaam en -adres te controleren aan de hand van de zogenaamde terroristenlijsten. We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u, gebruiken de informatie die al aanwezig is in andere Kloeckner-systemen of ontvangen de gegevens van de verantwoordelijke beheerder in onze onlineshop.
Als u de winkelwagen heeft gevuld en de orderprocedure afbreekt (door het browservenster  te sluiten of de winkelwagen op te slaan zonder de order te plaatsen), verwerken wij uw  winkelwagengegevens en uw telefoonnummer volgens artikel 6 (1) f) van de AVG. We  kunnen dan telefonisch contact met u opnemen om te vragen of u de order om technische  redenen heeft geannuleerd. Ons enige belang hierbij is het verbeteren van de kwaliteit van  de onlineshop, het identificeren van fouten en het bieden van ondersteuning bij het  oplossen van problemen.
Informatie over de verwerking van uw gegevens voor direct marketing vindt u in ons afzonderlijke privacybeleid voor direct marketing.
c) Bewaartermijn:
We verwijderen uw persoonsgegevens na de afhandeling van de overeenkomst en na  afloop van de wettelijke bewaartermijn.
d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van  weigering:
Het verstrekken van gegevens in het kader van het gebruik van onze onlineshop is  noodzakelijk voor de registratie en de orderverwerking. Als u deze informatie niet met ons  deelt, kunt u onze onlineshop niet gebruiken.
3. Gebruik van ons contractplatform
a) Betreffende gegevenscategorieën:
In het kader van het gebruik van ons contractplatform verwerken wij de volgende gegevens:  Klantnummer bij Kloeckner, zakelijk e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, informatie  over de contracten (bijv. looptijd, hoeveelheid, ordernummer, verantwoordelijke  contactpersoon, volume-eenheid, verzendadres, artikelnummer, tijdstip).
b)Verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen:
We verzamelen deze gegevens voor de afhandeling en om het contractplatform beschikbaar  te stellen volgens artikel 6 (1) b) van de AVG.
c) Bewaartermijn:
We verwijderen uw persoonsgegevens uit het contractplatform wanneer u dat wenst of na  de afhandeling van de overeenkomst en na afloop van de wettelijke bewaartermijn.
d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van weigering:
Het verstrekken van gegevens in het kader van het gebruik van het contractplatform is  noodzakelijk voor de registratie en de afhandeling. Als u deze informatie niet met ons deelt,  kunt u het contractplatform niet gebruiken.
    
4. Gebruik van ons ordergeschiedenisplatform
a) Betreffende gegevenscategorieën:
In het kader van het gebruik van ons ordergeschiedenisplatform verwerken wij de volgende  gegevens: Klantnummer bij Kloeckner, zakelijk e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord,  informatie over uw orders (bijv. looptijd, hoeveelheid, ordernummer, verantwoordelijke  contactpersoon, volume-eenheid, verzendadres, artikelnummer, tijdstip).
b) Verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen:
We verzamelen deze gegevens voor de afhandeling en om het ordergeschiedenisplatform  beschikbaar te stellen volgens artikel 6 (1) b) van de AVG.
c) Bewaartermijn:
We verwijderen uw persoonsgegevens uit ons ordergeschiedenisplatform wanneer u dat  wenst of na de afhandeling van de order en na afloop van de wettelijke bewaartermijn.
d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van  weigering:
Het verstrekken van gegevens in het kader van het gebruik van het  ordergeschiedenisplatform is noodzakelijk voor de registratie en de afhandeling. Als u deze  informatie niet met ons deelt, kunt u het ordergeschiedenisplatform niet gebruiken.
5. Gebruik van het contactformulier
a) Betreffende gegevenscategorieën:
Als u contact met ons opneemt, verwerken wij uw aanhef, voornaam, achternaam,
e-mailadres, bedrijfsnaam, postcode, klantnummer bij Kloeckner, telefoonnummer, reden  voor het contact, bericht en eventuele bijlagen.
b) Verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen en eventuele rechtmatige belangen:
We verzamelen deze gegevens om te kunnen reageren op uw vraag volgens artikel 6 (1) b)  van de AVG of artikel 6 (1) f) van de AVG. Ons enige belang hierbij is om aan uw verzoek te  kunnen voldoen.
c) Bewaartermijn:
We verwijderen uw gegevens nadat we aan uw verzoek hebben voldaan en na afloop van  de wettelijke bewaartermijn.
d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van  weigering:
U hoeft alleen de gegevens te verstrekken die we nodig hebben voor het verwerken van uw  verzoek en om contact met u op te nemen. Deze verplichte gegevens zijn in het  contactformulier aangegeven met een asterisk. Als u ons de verplichte informatie niet  verstrekt, kunnen we mogelijk niet reageren op uw vraag. Alle andere gegevens zijn niet  verplicht, maar helpen ons wel om uw aanvraag sneller en effectiever te verwerken.
Voor onze websites maken we gebruik van cookies. We gebruiken zowel sessiecookies (cookies  die onmiddellijk worden verwijderd als u uw browser afsluit) als permanente cookies. Deze  laatste worden na de sessie bewaard.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de webbrowser op uw apparaat worden opgeslagen,  waarna de hierin opgenomen informatie kan worden uitgelezen. Aan de hand van de informatie  die in een cookie is opgeslagen, kan uw webbrowser worden herkend.
Voor elk type cookie bepaalt u zelf of u deze al dan niet accepteert.
Dit houdt in dat u te allen tijde en kosteloos bezwaar kunt maken tegen het gebruik  van cookies. Zo heeft u het recht om via de instellingen in uw browser de opslag van  cookies te verbieden of te beperken tot bepaalde websites. Bovendien heeft u bij  cookies die technisch gezien niet verplicht zijn de mogelijkheid om bezwaar te maken  via een afzonderlijke procedure. Informatie hierover vindt u in onderstaande tabel.
Het gebruik van onze websites is ook zonder cookies mogelijk. U kunt de opgeslagen cookies  bovendien op elk moment wissen. Dit geldt met name voor permanente cookies. Houd er echter  rekening mee dat dit kan leiden tot technische beperkingen bij de weergave van onze websites  of tot een minder goede gebruikservaring
Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken:

V. Ontvangers
Interne ontvangers: We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is.  Bovendien wordt de toegang bij Klöckner beperkt tot de medewerkers die ze nodig hebben in het  kader van bovengenoemde doelstellingen.
Externe ontvangers: We delen uw persoonsgegevens alleen met externe partijen (buiten  Klöckner) als dit nodig is voor de afhandeling of verwerking van uw verzoek, als er sprake is van  een wettelijke toestemming of als wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen.
Mogelijke externe ontvangers zijn:
a) Opdrachtverwerkers
Dochterondernemingen van Klöckner of externe dienstverleners die we inzetten voor het leveren  van diensten, bijvoorbeeld op het gebied van technische infrastructuur en onderhoud of het  verstrekken van contractueel relevante inhoud.
b) Openbare instanties
Autoriteiten en overheidsinstellingen, zoals het openbaar ministerie, rechtbanken of  belastingautoriteiten aan wie we door juridische verplichtingen persoonsgegevens moeten  verstrekken.
c) Private instanties
Verkooppartners, zelfstandige vestigingen, concernbedrijven, betalingsdienstaanbieders,  samenwerkingspartners of hulpverleners, indien ze deze gegevens nodig hebben voor de  uitvoering van het contract, indien u hen toestemming heeft gegeven of als er sprake is van  wettelijke toestemming.
VI. Delen met landen buiten de EU
Persoonsgegevens die we verwerken in het kader van de hierboven beschreven procedures  kunnen volgens artikel 4 Nr. 9 van de AVG ook worden doorgestuurd naar ontvangers die uw  persoonsgegevens buiten de Europese Unie verwerken. In deze gevallen worden uw  persoonsgegevens ook naar de Verenigde Staten verstuurd en hier verwerkt, ook al geldt hier  geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Daarom hebben we met de  betreffende ontvangers 'passende waarborgen' (artikel 46 van de AVG) afgesproken voor een  adequate bescherming van uw persoonsgegevens. Dat doen we door het opnemen van  standaardclausules in overeenkomsten of door ontvangers te selecteren die door PrivacyShield  zijn gecertificeerd. U kunt een kopie van deze waarborgen bij ons opvragen (zie contactgegevens  in hoofdstuk I).
VII. Uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten volgens de Algemene verordening  gegevensbescherming (AVG) indien er aan de desbetreffende wettelijke bepalingen is voldaan:
Recht op inzage: U heeft het recht om ons informatie te vragen over de persoonsgegevens die we  over u hebben verzameld.
Recht op rectificatie: U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen.  Bovendien kunt u onvolledige gegevens laten aanvullen.
Recht op verwijdering: In bepaalde gevallen kunt u de verwijdering van uw persoonsgegevens  eisen.
Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons in bepaalde gevallen vragen om het  gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
Recht op dataportabiliteit: Als u ons gegevens heeft verstrekt op basis van een contract of na uw  toestemming, kunt u ons vragen om deze gegevens in een gestructureerd, gangbaar en  machineleesbaar formaat beschikbaar te stellen of om ze aan een andere verantwoordelijke over te  dragen.
Recht op bezwaar     
Volgens artikel 6 (1) f) van de AVG heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken  tegen het verwerken van uw persoonsgegevens om redenen die voortkomen uit uw  specifieke situatie. We zullen deze persoonsgegevens dan niet langer voor deze  doeleinden verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er overtuigende en legitieme  gronden voor zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Ook in  het geval van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering mogen  we de gegevens verwerken.
Informatie over de verwerking van uw gegevens voor direct marketing vindt u in ons  afzonderlijke beleid voor het maken van bezwaar bij direct marketing.
Raadpleeg ook de informatie over het maken van bezwaar tegen het gebruik van cookies  in hoofdstuk IV.
Intrekken van de toestemming: Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van  uw gegevens, kunt u deze op elk moment en met onmiddellijke ingang intrekken. Dit heeft geen  gevolgen voor de legitimiteit van de verwerkingen vóór de intrekking.
Gebruikmaken van uw rechten: Om gebruik te maken van al uw hierin genoemde rechten kunt u  contact opnemen met Naomi.vanderHelling@kloeckner.com of een brief sturen naar het onder I. vermelde adres. Let er daarbij op dat  we u duidelijk kunnen identificeren.
Recht van beroep bij de toezichthoudende instantie: Als u vindt dat de verwerking van uw  persoonlijke gegevens onwettig is, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een  toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat van uw  gebruikelijke woonplaats, werklocatie of de plaats van de vermeende inbreuk.
VIII. Geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder  profilering
Voor het gebruik van onze websites is een geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder  profilering volgens artikel 22 van de AVG niet van toepassing.
Actueel per mei 2018